Lượt truy cập: 12646826
Người online: 34

Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thịnh

Ngày sinh: 10/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hưng Yên

Ngày vào đảng: 26/2/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện 3 khóa