Lượt truy cập: 12646735
Người online: 166

Họ và tên: Doãn Thế Cường

Tên thường gọi: Doãn Thế Cường

Ngày sinh: 3/3/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày vào đảng: 7/1/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh