Lượt truy cập: 12626070
Người online: 199

Họ và tên: Cù Thị Hậu

Tên thường gọi: Cù Thị Hậu

Ngày sinh: 1/10/1944

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam - 12 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 15/4/1969

Đại biểu Quốc hội khoá: V,VI,XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không