Lượt truy cập: 12652137
Người online: 112

Họ và tên: Phùng Quang Thanh

Tên thường gọi: Phùng Quang Thanh

Ngày sinh: 2/2/1949

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng - Số 7 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 11/6/1968

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không