Lượt truy cập: 12648867
Người online: 214

Họ và tên: Đào Thị Xuân Lan

Tên thường gọi: Đào Thị Xuân Lan

Ngày sinh: 8/9/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 31/12/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không