Lượt truy cập: 14628900
Người online: 113

Họ và tên: Nguyễn Thị Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phúc

Ngày sinh: 4/3/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường trung học phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Ngày vào đảng: 20/12/2008

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Công văn số 08/TB-VP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên. Quyết định số 460/ QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều động và bổ nhiệm bà Phúc từ ngày 15/02/2019.