Lượt truy cập: 14629026
Người online: 130

Họ và tên: Trần Văn Quý

Tên thường gọi: Trần Văn Quý

Ngày sinh: 28/7/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Ngày vào đảng: 5/8/1989

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không