Lượt truy cập: 14107109
Người online: 150

Họ và tên: Đỗ Tiến Sỹ

Tên thường gọi: Đỗ Tiến Sỹ

Ngày sinh: 2/11/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Sư phạm Toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày vào đảng: 12/7/1993

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016