Lượt truy cập: 14266107
Người online: 62

Họ và tên: Hồ Văn Niên

Tên thường gọi: Hồ Văn Niên

Ngày sinh: 15/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Ba-Na

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ , Gia Lai

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày vào đảng: 31/8/2000

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016