Lượt truy cập: 14862283
Người online: 87

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Mai Phương

Ngày sinh: 10/8/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Đại học Tổng hợp Hà Nội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mianma

Nơi làm việc: Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/12/2002

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không