Lượt truy cập: 14265790
Người online: 157

Họ và tên: Dương Quốc Anh

Tên thường gọi: Dương Quốc Anh

Ngày sinh: 15/9/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học ngoại giao

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nam Phi, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 14/11/1985

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không