Lượt truy cập: 12650283
Người online: 123

Họ và tên: Trần Đình Thu

Tên thường gọi: Trần Đình Thu

Ngày sinh: 19/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Gia Lai

Ngày vào đảng: 4/7/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không