Lượt truy cập: 12649988
Người online: 238

Họ và tên: Huỳnh Thành

Tên thường gọi: Huỳnh Thành

Ngày sinh: 20/1/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Gia Lai, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

Ngày vào đảng: 3/2/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không