Lượt truy cập: 12646033
Người online: 123

Họ và tên: A Nhin

Tên thường gọi: Hà Sơn Nhin

Ngày sinh: 10/4/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Ba-Na

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Lang, huyện K`Bang , Gia Lai

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày vào đảng: 3/10/1971

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không