Lượt truy cập: 12640414
Người online: 223

Họ và tên: Siu Hương

Tên thường gọi: Siu Hương

Ngày sinh: 16/8/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Gia-rai

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện , Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai, Trưởng chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý số 1, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai; chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý số 1 - 65 Trần Quốc Toản, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không