Lượt truy cập: 12640349
Người online: 200

Họ và tên: KPă Bình

Tên thường gọi: KSor Phước

Ngày sinh: 8/2/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Gia-rai

Tôn giáo: Không

Quê quán: Buôn Thăm, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa , Gia Lai

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội , Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng dân tộc của Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 6/8/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không