Lượt truy cập: 12640713
Người online: 332

Họ và tên: Hà Công Long

Tên thường gọi: Hà Công Long

Ngày sinh: 27/7/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng ban Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 5/1/1974

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không