Lượt truy cập: 14266643
Người online: 87

Họ và tên: Đôn Tuấn Phong

Tên thường gọi: Đôn Tuấn Phong

Ngày sinh: 27/7/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quy hoạch phát triển, Cử nhân Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/9/1996

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không