Lượt truy cập: 14098410
Người online: 112

Họ và tên: Nguyễn Lân Hiếu

Tên thường gọi: Nguyễn Lân Hiếu

Ngày sinh: 14/9/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Y học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Y Hà Nội

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không