Lượt truy cập: 14481401
Người online: 37

Họ và tên: Nguyễn Văn Giàu

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Giàu

Ngày sinh: 8/12/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/5/1981

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2003-2007