Lượt truy cập: 14266168
Người online: 57

Họ và tên: Nguyễn Mai Bộ

Tên thường gọi: Nguyễn Mai Bộ

Ngày sinh: 5/10/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Braxin

Nơi làm việc: Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 7/6/1981

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không