Lượt truy cập: 12652161
Người online: 107

Họ và tên: Mai Thị Ánh Tuyết

Tên thường gọi: Mai Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh: 1/12/1960

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Công thương tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 24/4/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không