Lượt truy cập: 12705279
Người online: 123

Họ và tên: Phan Vân Điền Phương

Tên thường gọi: Phan Vân Điền Phương

Ngày sinh: 16/12/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu , An Giang

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 25/10/2003

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không