Lượt truy cập: 12629100
Người online: 134

Họ và tên: Bùi Trí Dũng

Tên thường gọi: Bùi Trí Dũng

Ngày sinh: 20/5/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh An Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 4/1/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không