Lượt truy cập: 12652547
Người online: 411

Họ và tên: Phạm Biên Cương

Tên thường gọi: Phạm Biên Cương

Ngày sinh: 10/7/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Phú, huyện Tịnh Biên , An Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Nơi làm việc: Văn phòng tỉnh ủy An Giang

Ngày vào đảng: 26/7/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện (2004-2011)