Lượt truy cập: 12703334
Người online: 141

Họ và tên: Lê Bộ Lĩnh

Tên thường gọi: Lê Bộ Lĩnh

Ngày sinh: 10/9/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư chi bộ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/1/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không