Lượt truy cập: 12703284
Người online: 91

Họ và tên: Trần Văn Độ

Tên thường gọi: Trần Thọ Độ

Ngày sinh: 20/10/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Trung tướng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự Trung ương

Ngày vào đảng: 20/8/1974

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không