Lượt truy cập: 12648923
Người online: 201

Họ và tên: Lê Việt Trường

Tên thường gọi: Lê Việt Trường

Ngày sinh: 15/8/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nga văn, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 14/1/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không