Lượt truy cập: 13973080
Người online: 55

Họ và tên: Hồ Thanh Bình

Tên thường gọi: Hồ Thanh Bình

Ngày sinh: 6/9/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Bình Long, huyện Châu Phú , An Giang

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học Công nghệ thực phẩm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trưởng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang, tỉnh An Giang, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội,

Nơi làm việc: Trường Đại học An Giang, tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 11/12/2014

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không