Lượt truy cập: 14266125
Người online: 66

Họ và tên: Hồ Thanh Bình

Tên thường gọi: Hồ Thanh Bình

Ngày sinh: 6/9/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Bình Long, huyện Châu Phú , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học Công nghệ thực phẩm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội,

Nơi làm việc: Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh),

Ngày vào đảng: 11/12/2014

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không