Lượt truy cập: 14098375
Người online: 97

Họ và tên: Chau Chắc

Tên thường gọi: Chau Chắc

Ngày sinh: 6/5/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thượng tá, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 13/12/1993

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2011-2016