Lượt truy cập: 14263144
Người online: 22

Họ và tên: Võ Thị Ánh Xuân

Tên thường gọi: Võ Thị Ánh Xuân

Ngày sinh: 8/1/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên , An Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Nơi làm việc: Tỉnh ủy An Giang

Ngày vào đảng: 20/12/1994

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016