Lượt truy cập: 14629107
Người online: 124

Họ và tên: Phan Huỳnh Sơn

Tên thường gọi: Phan Huỳnh Sơn

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Mỹ, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 1/4/1985

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2000-2005