Lượt truy cập: 14086187
Người online: 127

Họ và tên: Mai Thị Ánh Tuyết

Tên thường gọi: Mai Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh: 1/12/1960

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 24/4/1990

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh An Giang khóa VIII