Lượt truy cập: 14862205
Người online: 105

Họ và tên: Lê Vĩnh Tân

Tên thường gọi: Lê Vĩnh Tân

Ngày sinh: 2/7/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nơi làm việc: Bộ Nội vụ

Ngày vào đảng: 13/1/1980

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016