Lượt truy cập: 14628870
Người online: 118

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hoa

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Mai Hoa

Ngày sinh: 22/4/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mêhicô

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/9/1988

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không