Lượt truy cập: 12626218
Người online: 208

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Thảo

Ngày sinh: 12/7/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Bình, huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ sinh học - thực vật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban thanh tra trường học, Giáo viên Trường THPT thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Trường THPT thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 10/8/2004

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)