Lượt truy cập: 12652146
Người online: 119

Họ và tên: Đặng Xuân Huy

Tên thường gọi: Đặng Xuân Huy

Ngày sinh: 12/3/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch hội đồng thành viên công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Việt Á

Nơi làm việc: Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Tháp, Số 107 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (2011-2016)