Lượt truy cập: 12650220
Người online: 65

Họ và tên: Lê Minh Hoan

Tên thường gọi: Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/1/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp khóa XIII, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 28/7/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016