Lượt truy cập: 12648893
Người online: 203

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đức

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Đức

Ngày sinh: 20/2/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Số 6 Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 5/12/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không