Lượt truy cập: 12646716
Người online: 152

Họ và tên: Đào Việt Trung

Tên thường gọi: Đào Việt Trung

Ngày sinh: 19/5/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trác Văn, huyện Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Ủy viên hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 4/5/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không