Lượt truy cập: 12626040
Người online: 202

Họ và tên: Nguyễn Kim Hồng

Tên thường gọi: Nguyễn Kim Hồng

Ngày sinh: 25/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, Cử nhân sư phạm ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Tp.Hà Nội

Ngày vào đảng: 14/3/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không