Lượt truy cập: 14094778
Người online: 71

Họ và tên: Huỳnh Minh Tuấn

Tên thường gọi: Huỳnh Minh Tuấn

Ngày sinh: 10/10/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Thị ủy Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 26/7/2004

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không