Lượt truy cập: 14635552
Người online: 94

Họ và tên: Trần Trí Quang

Tên thường gọi: Trần Trí Quang

Ngày sinh: 10/7/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 2, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 8/7/2005

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không