Lượt truy cập: 14862269
Người online: 86

Họ và tên: Lê Minh Hoan

Tên thường gọi: Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/1/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kiến trúc sư

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày vào đảng: 28/7/1988

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2011-2016