Lượt truy cập: 14481365
Người online: 29

Họ và tên: Phạm Văn Hòa

Tên thường gọi: Phạm Văn Hòa

Ngày sinh: 2/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học giáo dục, Đại học Kinh tế, Đại học Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 10/9/1982

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2011-2016 và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2011-2016