Lượt truy cập: 13155857
Người online: 214

Họ và tên: Trần Văn Cường

Tên thường gọi: Trần Văn Cường

Ngày sinh: 10/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 25/5/1986

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không