Lượt truy cập: 14862263
Người online: 82

Họ và tên: Trần Văn Cường

Tên thường gọi: Trần Văn Cường

Ngày sinh: 10/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 25/5/1986

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011