Lượt truy cập: 14478295
Người online: 106

Họ và tên: Ngô Hồng Chiều

Tên thường gọi: Ngô Hồng Chiều

Ngày sinh: 25/7/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 15/4/1987

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không