Lượt truy cập: 14473004
Người online: 248

Họ và tên: Lê Hồng Tịnh

Tên thường gọi: Lê Hồng Tịnh

Ngày sinh: 12/6/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hành chính công, Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Kỹ sư Hệ thống điện

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cadắcxtan

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 26/3/1996

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không