Lượt truy cập: 14635394
Người online: 288

Họ và tên: Nguyễn Công Hồng

Tên thường gọi: Nguyễn Công Hồng

Ngày sinh: 15/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Bêlarút, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội,

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 26/12/1990

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không